Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Hà Nội: Nghiêm cấm tùy tiện tăng học phí lái xe
07/07/2022 11:30
(HanoiTV) - Đây là yêu cầu của Sở GTVT Hà Nội đối với các cơ sở đào tạo lái xe ô tô, đồng thời khẳng định sẽ giám sát chặt chẽ, xử lý cơ sở vi phạm, tăng cường chống gian lận trong sát hạch lái xe

Theo quy định, cơ sở đào tạo phải áp dụng và niêm yết công khai mức học phí tại khu vực tuyển sinh. Nếu có thay đổi mức thu học phí, cần báo cáo cơ quan chủ quản và Sở GTVT Hà Nội để giám sát.

Giám sát chặt chẽ, xử lý cơ sở vi phạm, tăng cường chống gian lận trong sát hạch lái xe.

Đồng thời, các cơ sở tuyển sinh theo đúng nội dung quy chế; kiểm soát các khâu trong quy chế tuyển sinh, tiếp nhận hồ sơ đăng ký, đáp ứng nhu cầu học, thi lấy giấy phép lái xe của nhân dân và thực hiện đầy đủ các điều khoản hợp đồng bảo đảm chất lượng đào tạo và quyền lợi của người học.

"Sở sẽ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đột xuất đối với các cơ sở đào tạo lái xe trên thành phố thuộc thẩm quyền quản lý của Sở và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong tuyển sinh, thu phí đào tạo lái xe đối với các tổ chức, cá nhân" - Sở GTVT Hà Nội nêu rõ.

Trước đó, Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành Thông tư 04/2022/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 12/2017, trong đó cho phép các cơ sở đào tạo trang bị và sử dụng cabin học lái xe ô tô để đào tạo lái xe ô tô trước ngày 31/12/2022, thay vì phải áp dụng từ 1/7/2022.

Đại diện Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết, theo quy định của Thông tư 12/2017/TTBGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ, các cơ sở đào tạo phải trang bị, sử dụng ca bin học lái ô tô để đào tạo lái xe ô tô từ ngày 1/7/2022.

PV/HANOITV

Từ khóa: Nghiêm cấm tăng học phí lái xegiám sát tăng học phí lái xeđào tạo lái xe ô tôtăng học phí lái xe ô tô