Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: [email protected]

Nghiên cứu bỏ yêu cầu CCCD, sổ hộ khẩu trong các TTHC
02/10/2022 21:13
(HanoiTV) - Hà Nội yêu cầu các đơn vị rà soát, tái cấu trúc và lưu ý việc bỏ thành phần hồ sơ là Chứng minh nhân dân/căn cước công dân và sổ hộ khẩu giấy/sổ tạm trú giấy trong các thủ tục hành chính.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh ngày 1/10/2022 đã ký ban hành Văn bản số 3247/UBND-KSTTHC về việc triển khai ngay các nhiệm vụ của Đề án 06 trên địa bàn thành phố từ nay đến hết năm 2022.

Trong đó, UBND thành phố sẽ tham mưu Thành ủy Hà Nội ban hành chỉ thị/nghị quyết về việc triển khai thực hiện Đề án 06 để tạo khí thế, sự quyết tâm, thống nhất trong toàn hệ thống chính trị về việc triển khai Đề án 06 và tạo sự hưởng ứng đồng tình, ủng hộ sâu rộng của quần chúng nhân dân về các tiện ích mà Đề án 06 mang lại.

Về nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến hết năm 2022, Hà Nội dự kiến đưa vào vận hành chính thức hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính trên cơ sở hợp nhất cổng dịch vụ công thành phố và hệ thống “một cửa” điện tử dùng chung 3 cấp của thành phố.

UBND Hà Nội cũng giao Công an thành phố chủ trì, phối hợp cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an nghiên cứu giải pháp tổ chức xác thực mức 2 trong thu nhận hồ sơ định danh điện tử cho người dân trên địa bàn.

Đồng thời, đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác thu nhận hồ sơ định danh điện tử. Đảm bảo đến hết năm 2022, 100% người dân trên toàn thành phố được cấp định danh điện tử, phục vụ việc thực hiện các dịch vụ công trực tuyến và giao dịch điện tử.

Hà Nội: Nghiên cứu bỏ yêu cầu căn cước công dân, sổ hộ khẩu trong các thủ tục hành chính

UBND Hà Nội giao Văn phòng UBND thành phố tiếp tục đôn đốc, phối hợp với các sở, ban, ngành tiến hành rà soát, tái cấu trúc các thủ tục hành chính, đặc biệt lưu ý việc bỏ thành phần hồ sơ là chứng minh nhân dân/căn cước công dân và sổ hộ khẩu giấy/sổ tạm trú giấy trong các thủ tục hành chính.

UBND thành phố cũng chỉ đạo các sở, ban, ngành thực hiện việc thực hiện chi trả trợ cấp cho đối tượng chính sách bằng hình thức điện tử 100% (qua tài khoản hoặc các dịch vụ trung gian); việc triển khai cấp chữ ký số miễn phí cho công dân; triển khai đồng loạt các điểm rút tiền bằng thẻ căn cước công dân gắn chíp thay thế thẻ ATM...

Thành phố cũng xây dựng cơ sở dữ liệu y tế, triển khai giấy chứng sinh điện tử, giấy chứng từ điện tử và giấy khám sức khỏe điện tử trên toàn thành phố; xây dựng cơ sở dữ liệu về đất đai; cơ sở dữ liệu của các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội...

PV/HANOITV

Từ khóa: sổ hộ khẩuCCCDcăn cước công dânmã định danh điện tửđề án 06