Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: [email protected]

Người CCB làm kinh tế giỏi
15/08/2022 14:35
Năm nay bước vào tuổi 76 nhưng CCB Nguyễn Hữu Khang ở Phương Đình, Đan Phượng luôn là tấm gương có sức lan tỏa để nhiều người noi theo và học tập trong sản xuất, chăn nuôi theo mô hình tổng hợp.