Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Người dân còn lơ là quét mã QR
05/10/2021 10:15
(HanoiTV) - Từ việc bắt buộc nhiều người dân tại Hà Nội đã có ý thức trong việc bảo vệ mình và cộng đồng bằng việc thực hiện quét mã QR. Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận không nhỏ người dân xem nhẹ việc làm này.