Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Người dân và hộ kinh doanh mong chờ tiếp cận gói hỗ trợ 26.000 tỷ đồng
24/07/2021 22:47
(HanoiTV) – Hiện nay, người dân và doanh nghiệp đang rất mong chờ gói hỗ trợ 26.000 tỷ an sinh xã hội của Chính phủ. Nghị quyết 68 đã ban hành kịp thời với 12 nhóm chính sách hỗ trợ cụ thể, giúp doanh nghiệp và người lao động có một luồng sinh khí mới, thực hiện mục tiêu kép là vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế. Tuy nhiên, làm thế nào để gói hỗ trợ này thực sự là phao cứu sinh cho người dân và doanh nghiệp?