Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Người nông dân tìm tòi, sáng tạo trong sản xuất nông nghiệp
09/06/2022 08:08
Khởi nghiệp từ phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, ông Nguyễn Như Hảo ở xã Cát Quế huyện Hoài Đức đã xây dựng thành công mô hình trồng bưởi chất lượng cao. Đê có những quả bưởi ngon theo ông chính là chọn được cây giống đầu dòng, kết hợp với việc chăm sóc đúng kỹ thuật.