Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Chắp cánh cho những ước mơ vùng cao
18/05/2022 14:39
Nhóm Brown Bear Computer đã xây dựng Dự án máy tính cho trường học. Từ dự án này nhiều học sinh ở các vùng cao có hoàn cảnh vô cùng khó khăn và thiếu thốn,được tiếp cận với máy tính, hỗ trợ trong quá trình học tập.