Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Người tốt quanh ta: Đồng hành cùng người lao động đường sắt vượt qua khó khăn
05/10/2021 09:03
Kể từ khi đại dịch covid- 19 lần thứ 4 bùng phát, ngành Đường sắt đã phải dừng toàn bộ các đội tàu khách, chỉ duy trì một số đội tàu hàng. Điều này ảnh hưởng rất lớn tới đời sống của người lao động ngành Đường sắt.