Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Người tốt quanh ta: Người con của làng nghề truyền thống
14/06/2021 08:35
Trải qua thời gian và sự thăng trầm của lịch sử, nghề dát vàng, dát bạc của làng nghề Kiêu Kỵ có lúc tưởng chừng mai một thì ngày nay nghề truyền thống được khôi phục và phát triển hơn nhờ nghệ nhân của làng.