Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Gương cựu thanh niên xung phong
06/05/2022 09:21
Tìm hiểu, nắm bắt tâm tư nguyện vọng để có những biện pháp cùng chính quyền địa phương kịp thời tháo gỡ những khó khăn cho các hội viên là việc làm thường xuyên của các cấp hội Thanh niên xung phong. Những mô hình thanh niên xung phong làm kinh giỏi đều mang đậm dấu ấn của ông Đỗ Quốc Phong cùng các cấp hội.