Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Người tốt quanh ta: Người giữ lửa cho tranh hàng Trống
07/02/2021 07:25
Nghệ nhân Lê Đình Nghiên là người cuối cùng giữ gìn và bí quyết làm tranh hàng Trống.