Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Người tốt quanh ta: Người kiên trì theo đuổi chuỗi sản phẩm lợn A-Z
11/03/2021 10:26
Ông Nguyễn Trọng Long là người khởi xướng mô hình HTX Hoàng LOng và xây dựng mô hình chuỗi thịt lợn A-Z. Sản phẩm của HTX đảm bảo chất lượng đã có mặt tại nhiều của hàng tiện ích.