Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Người tốt quanh ta: Người làm giàu từ chăn nuôi gà giống
30/11/2021 14:55
Ông Trần Văn Hiệu khởi nghiệp từ năm 1991. Làm nhiều biết nhiều, rút nghiệm từ những lần chăn nuôi trước, ông đã quyết định theo hướng chăn nuôi gà giống của Pháp và hoạt động theo tiêu chuẩn VietGap.