Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Người tốt quanh ta: Người lưu giữ tuồng cổ vào những chiếc mặt nạ giấy bồi
26/06/2021 10:07
Nghệ sĩ tuồng Nguyễn Kim Kê vẫn quyết lưu giữ những nét tuồng truyền thống bằng mặt nạ giấy bồi.