Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Người tốt quanh ta: Những bông hoa nhỏ trong cuộc chiến chống Covid-19
23/11/2021 16:02
Tuy còn nhỏ nhưng các em đã có tấm lòng nhân ái, nghĩa cử cao đẹp, tinh thần đoàn kết vì cộng đồng chung tay cùng cả nước chống dịch Covid-19.