Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Người tốt quanh ta: Những hoạt động thiết thực hỗ trợ hội viên phụ nữ
06/10/2021 08:38
Hội Phụ nữ Hà Nội đã tạo điều kiện cho nhiều doanh nghiệp nữ vay vốn để chuyển đổi hướng sản xuất kinh doanh để tạo thu nhập cho người lao động.