Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Những người gìn giữ nét tinh hoa làng nghề mây tre đan ở Hà Nội
28/05/2022 14:28
Gia đình nghệ nhân ưu tú Nguyễn Văn Tĩnh là gia đình tiểu biểu có 3 thế hệ làm nghề. Với khả năng sáng tạo, các nghệ nhân đã tạo ra nhiều sản phẩm sáng tạo, có tính thẩm mỹ cao.