Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Những người giữ nghề truyền thống
02/05/2022 14:04
Nghệ nhân Lê Văn Tuy có 5 đời làm nghề truyền thống. Vì vậy, ông luôn mang trong mình tình yêu sâu sắc với nón quê hương, mong muốn gìn giữ nét đẹp truyền thống và mang nó đến với bạn bè quốc tế.