Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Người tốt quanh ta: Những người lưu giữ nghề khảm trai truyền thống
08/01/2022 08:22
Nghề khảm trai truyền thống Chuyên Mỹ, Phú Xuyên đang tạo sức hút cho người trẻ tiếp nối, phát triển nghề.