Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Người tốt quanh ta: Những người "vác tù và hàng tổng"
28/10/2020 09:10
Bất kể vào thời điểm nào trong ngày, các hòa giải viên xã Sơn Đà huyện Ba Vì lại có mặt để giải quyết các vụ việc ngay tại cơ sở.