Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Người tốt quanh ta: Quyết liệt, trách nhiệm, hết mình vì việc chung của thành phố
15/10/2021 08:09
Sâu sát với cơ sở, gần gũi với nhân dân, rất quyết liệt trong công tác chỉ đạo, điều hành, đó là hình ảnh xuyên suốt trong 41 năm công tác của bà Ngô Thị Thanh Hằng từ khi là Bí thư đoàn phường đến lúc giữ những cương vị quan trọng của Thành phố Hà Nội.