Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Người tốt quanh ta: Sẻ chia yêu thương - nhận lại yêu thương
11/10/2021 08:14
Để duy trì cuộc sống khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhiều tổ chức, cá nhân đã có những hoạt động hỗ trợ thiết thực nhằm chia sẻ khó khăn với người dân và người lao động.