Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: [email protected]

Người tốt quanh ta: Sôi nổi các phong trào thi đua của phụ nữ Thủ đô
21/01/2022 08:03
Phát huy truyền thống, phẩm chất của phụ nữ Việt Nam, các tầng lớp phụ nữ Thủ đô đã vượt qua khó khăn, đoàn kết sáng tạo, khẳng định vị thế của phụ nữ trong gia đình và các lĩnh vực trong đời sống xã hội.