Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Tấm gương công nhân 5 năm đạt "Bàn tay vàng"
05/05/2022 09:30
Với hơn 15 năm công tác tại công ty Ladoda, chị Vũ Thị Hạnh đã gắn bó với công việc bình dị chuyền dây trong một dây chuyền. Công việc tưởng như một lối mòn. Nhưng những sáng kiến, sáng tạo của chị đã nâng cao hiệu suất lao động, giúp tập thể gắn bó với nhau hơn.