Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Thầy thuốc trẻ Thủ đô làm theo lời Bác
27/05/2022 09:30
Mạng lưới thầy thuốc đồng hành đã có hơn 1000 thành viên hoạt động dưới sự điều phối của Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam giúp hàng nghìn bệnh nhân tiếp cận kịp thời với y tế.