Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Người tốt quanh ta: Tình người - nơi điểm tiêm
07/01/2022 08:46
Những lúc chiến dịch tiêm phòng được triển khai trên diện rộng tại Hà Nội là nhiệm vụ trọng tâm cùng công tác phòng chống dịch thì cũng là lúc nơi nơi xuất hiện tình người ấm áp, chia sẻ hơn, nhiệt huyết hơn.