Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Người tốt quanh ta: Trường THCS Thanh Quan đổi mới chương trình truyền thông phân loại rác tại nguồn
12/01/2021 09:26
Nhà trường đã lồng ghép các họat động trò chơi, tiết mục văn nghệ với thông điệp "Nói không với rác thải nhựa".