Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Người tốt quanh ta: Trường tiểu học Lê Văn Tám - trường học hạnh phúc
04/05/2021 10:44
Giờ học Tự nhiên Xã hội của cô Chu Thị Huyền ở trường tiểu học Lê Văn Tám luôn thu hút học sinh vì không chỉ được rèn luyện thể chất mà còn được lĩnh hội kiến thức của các môn khác. Cô luôn lấy học sinh làm trung tâm.