Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Ước mơ lớn từ những quán Cafe đặc biệt
16/05/2022 16:28
Có một ngôn ngữ thứ 2 dành cho những người gọi đồ uống là họ phải dành chút thời gian để học theo ngôn ngữ ký hiệu (ngôn ngữ ký hiệu dành cho người khiếm thính) được hướng dẫn trong cuốn menu với các hình ảnh hướng dẫn cụ thể sinh động này.