Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Người tốt quanh ta: Người lưu giữ "hồn cốt" nghệ thuật tuồng cổ
13/06/2021 08:23
Nghệ sĩ tuồng Nguyễn Kim Kê vẫn ngày ngày lặng lẽ, quảng bá môn nghệ thuật này tới những khán giả yêu tuồng.