Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Người tốt quanh ta: Nhà báo truyền lửa cho người khiếm thị
23/06/2021 10:12
Anh Nguyễn Tiến Hùng đã kết nối, hỗ trợ giúp đỡ những gia đình người khiếm thị trong đợt ảnh hưởng của dịch Covid-19.