Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Người tốt quanh ta: Nghệ sĩ trẻ giữ gìn và sáng tạo văn hóa Việt
20/10/2021 09:00
Với mục tiêu hỗ trợ và phát triển nghệ thuật sáng tạo né văn hóa dân tộc Việt Nam và Thủ đô Hà Nội, Tiredcity đã hợp tác với hơn 100 nghệ sĩ trẻ hàng đầu Việt Nam trong suốt nhiều năm qua.