Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Hội CCB phường Phú Diễn góp sức xây dựng cộng đồng
26/05/2022 08:19
Phát huy phẩm chất bộ đội cụ Hồ, cán bộ CCB Phú Diễn gương mẫu học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể như đi đầu trong phong trào cùng nhân dân giữ gìn trật tự an ninh đô thị, vệ sinh môi trường, góp phần tạo bộ mặt cho quận xanh-sạch - đẹp.