Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Người truyền lửa cho gốm
04/07/2022 07:57
Ông Nguyễn Văn Hoa là nghệ nhân đời thứ 3 nối nghiệp cha ông để tạo nên những tác phẩm gốm độc đáo. Ông cũng là người tìm tòi nghiên cứu và phục dựng những loại gốm đã thất truyền và lưu giữ những tinh hoa của nghề, chuyển giao cho các thế hệ sau ở làng Giang Cao, xã Bát Tràng.