Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Người tốt quanh ta: Người phụ nữ đưa ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp
31/12/2021 07:58
Với hệ thống giàn tưới phun tự động, nhà lưới, đèn và quạt khử côn trùng của HTX và dịch vụ nông nghiệp do chị Bùi Thanh Hà là chủ nhiệm đã giúp phòng trừ sâu bệnh, chất lượng và mã sản phẩm đẹp hơn nhằm đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng.