Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Nhà “Đại đoàn kết” – Giúp hộ nghèo “An cư, lạc nghiệp”
17/10/2021 20:00
(HanoiTV) - Ngày 17/10 - Ngày Quốc tế xóa nghèo, cũng là mở đầu Tháng cao điểm vì người nghèo và an sinh xã hội. Từ 17/10 đến 18/11/2021, huy động quản lý và sử dụng hiệu quả Quỹ Vì người nghèo, MTTQ và các tổ chức đoàn thể đã nỗ lực hỗ trợ người nghèo an cư và trao sinh kế, góp phần cùng thành phố hướng tới mục tiêu Hà Nội không còn hộ nghèo.