Kịch bản cho thị trường BĐS 2023 và các góc nhìn

Các chuyên gia phân tích của Hiệp hội Bất động sản Việt Nam đã xây dựng 3 kịch bản cho thị trường Bất động sản năm 2023.