Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Nhận biết an toàn thực phẩm: Hà Nội xây dựng Chợ thương mại điện tử nông nghiệp an toàn
20/07/2019 12:13
(HanoiTV) - Hà Nội xây dựng hệ hống truy xuất nguồn gốc nông lâm thủy sản thực phẩm tại địa chỉ hn.check.net.vn