Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Nhân rộng các mô hình sản xuất lúa theo hướng hữu cơ
19/10/2021 08:23
(HanoiTV) - Triển khai kế hoạch sản xuất lúa chất lượng cao, hàng hóa tiêu chuẩn xuất khẩu của thành phố, trong vụ mùa năm nay, ngành Nông nghiệp Hà Nội đã xây dựng các mô hình sản xuất lúa theo hướng hữu cơ, trên cơ sở đó đánh giá hiệu quả để nhân ra diện rộng.