Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Nhiều bất cập trong công tác quản lý đất đai
07/06/2022 20:35
(HanoiTV) - Thiếu những cơ chế tham gia giám sát của nhân dân tạo khoảng trống lớn dễ phát sinh tham nhũng.