Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 12/2021
29/11/2021 20:01
(HanoiTV) - Giảm 50% lệ phí trước bạ với ô tô sản xuất trong nước trong 6 tháng hay công chức, viên chức không phải bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học… là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 12/2021.