Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Những con người tạo đột phá cho ngành nông nghiệp thủ đô
28/04/2017 21:05
Để trở thành địa phương dẫn đầu cả nước trong phát triển nông nghiệp, xứng đáng với vị thế của Thủ đô, không thể không kể đến những người nông dân, những cá nhân, chuyên gia đang ngày đêm cống hiến sức mình cho sự lớn mạnh của ngành nông nghiệp của thủ đô. Cùng Những bông hoa đẹp gặp gỡ một số tấm gương tiêu biểu tạo đột phá cho ngành nông nghiệp thủ đô.