Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Cựu chiến binh giữa đời thường
03/05/2017 11:31
30/4/2017 – Kỷ niệm 42 năm giải phóng miền nam, thống nhất đất nước. Ngày 30/4 đã đi vào lịch sử của dân tộc với những giá trị trường tồn với tinh thần yêu nước, khát vọng thống nhất, độc lập, tự do cùng sự hy sinh cao cả của biết bao thế hệ. Tinh thần hy sinh trong công cuộc giành độc lập và thống nhất nước nhà của những người lính đã trở thành mong muốn cống hiến trong công cuộc xây dựng, đổi mới và phát triển đất nước.