Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Những điểm mới về chế độ bảo hiểm tai nạn cho người lao động
04/08/2021 15:54
(HanoiTV) – Chính phủ đã ban hành Nghị định 88 hướng dẫn thi hành một số điều của bộ luật an toàn vệ sinh lao động về chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, chữa bệnh nghề nghiệp, đảm bảo quyền lợi cho người lao động.