Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: [email protected]

Những người lưu giữ phát triển nghề gốm Giang Cao
06/08/2022 08:04
Những người dân làng nghề Giang Cao truyền từ đời này sang đời khác để lưu giữ và phát triển nghề. Gốm Giang Cao trở thành làng gốm có tiếng, với nhiều sản phẩm nổi tiếng được người tiêu dùng trong và ngoài nước ưa chuông.