Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: [email protected]

Những người tổ trưởng trách nhiệm
19/07/2022 10:52
Đội ngũ cán bộ tổ trường dân phố, trưởng thôn có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội, giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương.