Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Những tấm gương thanh niên làm theo lời bác
15/05/2017 10:16
Việc thực hiện chỉ thị 05 của Bộ chính trị khóa 12 về tiếp tục đẩy mạnh và học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã tạo ra đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn đoàn cũng như tuổi trẻ cả nước. Với tinh thần nghiêm túc, các cấp bộ đoàn đã hoàn thành nhiều công trình thanh niên cấp tỉnh cấp huyện cùng với nhiều chương trình, dự án như làng thanh niên lập nghiệp, nhà nhân ái, trường học vùng cao, trang trại trẻ, hợp tác xã thanh niên, góp phần phát triển kinh tế xã hội, giải quyết khó khăn của cộng động. Cùng gặp gỡ những gương thanh niên tiêu biểu, luôn tích cực, nỗ lực và có nhiều đóng góp cho các hoạt động của đoàn thanh niên.