Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: [email protected]

Những ý kiến xung quanh Dự thảo luật Đất đai sửa đổi
02/09/2022 12:07
Dự thảo Luật đất đai sửa đổi lần này thay thế cho Luật đai năm 2013 đã thể chế hóa các quan điểm, mục tiêu chủ trương giải pháp của nghị quyết 18, Ban chấp hành TW khóa 13. Hiện tại các cơ quan soạn thảo đang tổ chức lấy ý kiến rộng rãi của các bộ, ngành, địa phương, các tổ chức cá nhân, doanh nghiệp.