Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: [email protected]

Giữ vững phẩm chất người cựu thanh niên xung phong
03/08/2022 14:43
Trong kháng chiến thanh niên xung phong luôn là lực lượng tiên phong, xông pha trong mọi trận địa, hòa bình họ lại là những hội viên tích cực phát triển kinh tế, giữ gìn an ninh trật tự và an sinh xã hội.