Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Nỗ lực cứu hộ bảo tồn động vật hoang dã
24/05/2022 09:48
(HanoiTV) - Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã Hà Nội là đơn vị đầu tiên và duy nhất trong cả nước thực hiện chức năng cứu hộ, bảo tồn, nhân nuôi sinh sản động vật hoang dã. Trung tâm luôn làm tốt việc tiếp nhận, nuôi dưỡng, chăm sóc và tái thả sau cứu hộ động vật hoang dã về với môi trường tự nhiên.